Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Belgeler

İş Akış Şeması

Öğretim Elemanı Sınav Ücreti İşlemleri İş Akışı

227,36 KB PDF

Jüri Üyeliği Ödeme İşlemleri İş Akışı

225,64 KB PDF

İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışı

223,16 KB PDF

Sınav Ücreti Ödeme İş Akışı

231,33 KB PDF

Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akışı

225,31 KB PDF

İdari Personelin İzin İşlemleri İş Akışı

217,85 KB PDF

Bölüm Başkanı Atama Süreci İş Akışı

229,46 KB PDF

Tek Ders Sınavı İş Akışı

222,08 KB PDF

Personel İşten Ayrılma İş Akışı

220,38 KB PDF

Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı

217,63 KB PDF

Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İş Akışı

230,3 KB PDF

Mezuniyet İş Akışı

252,19 KB PDF

Ek Ders ve Fazla Mesai İş Akışı

227,44 KB PDF

Ders Ekleme Bırakma Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı

220,48 KB PDF

Bütünleme Sınavı İş Akışı

219,85 KB PDF

Öğrenci Askerlik Durum Belgesi İşlemleri İş Akışı

223,77 KB PDF

Ders Staj Uygulamaları Yönetimi İş Akışı

225,69 KB PDF

Öğrenci Stajyer Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akışı

220,1 KB PDF

Ders Telafisi İş Akışı

219 KB PDF

Öğretim Elemanı Görevlendirmenin Yönetimi İş Akışı

220,02 KB PDF

Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı

227,78 KB PDF

Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İşlemleri İş Akışı

221,21 KB PDF

Ders Programı Düzenlenmesi İş Akışı

222,02 KB PDF

Birim Kurul İşlemleri İş Akışı

233,55 KB PDF

Sınav Programları Not Girişi ve İlanı İş Akışı

221,31 KB PDF

Öğrenci Sehven Ders Değişikliği İşlemleri İş Akışı

227,2 KB PDF

Müfredat Ders Planı Belirleme Değişiklik İş Akışı

224,36 KB PDF

Sınav Tarihleri Belirleme ve İlan İş Akışı

219,3 KB PDF

Öğrenci Mazeret Sınavı İş Akışı

261,7 KB PDF

Ek Madde-1 Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı

227,83 KB PDF

Öğrenci İntibak İşlemleri İş Akışı

269,99 KB PDF

Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı

254,18 KB PDF

Özel Öğrenci Giden İşlemleri İş Akışı

225,62 KB PDF

Ders Sorumlularının Sisteme İşlenmesi İş Akışı

222,48 KB PDF

Sınava İtiraz Maddi Hata İş Akışı

224,83 KB PDF

Ders Kesin Kayıt Yenileme İş Akışı

261,11 KB PDF

Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akışı

256,68 KB PDF

Sürekli ve Geçici Görev Yolluğunun Hazırlanması İş Akışı

245,13 KB PDF

Akademik Takvim İş Akışı

222,73 KB PDF

Bölüm Program Açma İş Akışı

227,03 KB PDF

Öğrenci Sosyal Faaliyet İşlemleri İş Akışı

219,55 KB PDF

Yaklaşık Maliyet İş Akışı

231,01 KB PDF

Doğrudan Temin Mal Hizmet Alımı İş Akışı

249,6 KB PDF

Sendika Aidatlarının Ödenmesi Süreci İş Akışı

218,05 KB PDF

Ek Ders Ödeme Süreci İş Akışı

220,2 KB PDF

Ek Ders Yükü Kontrol Süreci İş Akışı

217,28 KB PDF

İcra Takip İşlemleri İş Akışı

238,99 KB PDF

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama İşlemleri İş Akışı...

221,12 KB PDF

Kişilerden Alacak İşlemleri İş Akışı

216,49 KB PDF

Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı

224,91 KB PDF

-İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İşlemi İş Akışı

225,66 KB PDF

Stratejik Plan Hazırlanması İşlemi İş Akışı

233,8 KB PDF

İç Kontrol Sistemi İzleme Raporunun Hazırlanması İşlemi İş...

218,47 KB PDF

Performans Programı Hazırlama İş Akışı

244,37 KB PDF

Ödenek Gönderme Belgesi İş Akışı

218,76 KB PDF

Öğrenci Topluluğu Kurma İş Akışı

224,64 KB PDF

Yolluk ve Yevmiye Ödemesi İş Akışı

227,39 KB PDF

Mal Bildirim İşlemleri İş Akışı

221,04 KB PDF

Makam, Temsil, Görev ve Tazminat Süreci İş Akışı

227,48 KB PDF

Dilek, Şikayet ve Öneri İşlemleri İş Akışı

222,56 KB PDF

Ögretim Üyeleri Kadrolarının İlan Süreci İş Akışı

223,12 KB PDF

Kendi İsteği ile Ayrlan Öğretim Üyeleri Yeniden Atama Süre...

227,92 KB PDF

İzin İşlemleri İş Akışı

229,47 KB PDF

Doçent, Profesör Atama Süreci İş Akışı

229,93 KB PDF

Disiplin İşlemleri Süreci İş Akışı

228,06 KB PDF

Derece ve Kademe İşlemleri İş Akışı

218,51 KB PDF

Yüksekokul Müdürü Atama Süreci İş Akışı

215,4 KB PDF

Doktor Öğretim Üyesi Atama Süreci İş Akışı

230,22 KB PDF

Bölüm Başkanı Atama Süreci İş Akışı

223,94 KB PDF

-Öğretim Elemanı Yeniden Atanma İş Akışı

225,22 KB PDF

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Atanma İş Ak...

277,65 KB PDF

Öğretim Elemanlarının Naklen Atanma İş Akışı

230,32 KB PDF

Akademik Kadro Kullanma İzni İşlemleri Süreci İş Akışı

222,73 KB PDF

Jüri Ücreti Ödemeleri İş Akışı

218,27 KB PDF

Performans Program Hazırlama İş Akışı

227,12 KB PDF

Malzeme İsteği Süreci İş Akışı

218,92 KB PDF

Genel Giden Evrak İş Akışı

218,99 KB PDF

Genel Gelen Evrak İş Akışı

217,26 KB PDF

Doğum Vefat Evlilik Doğal Afet Yardımı İşleri İş Akışı

226,89 KB PDF

Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akışı

219,76 KB PDF

Birim Açma İş Akışı

219,3 KB PDF

Yönetim Kurulu İş Akışı

219,94 KB PDF

Senato İş Akışı

219,58 KB PDF

Disiplin Kurulu İş Akışı

220,39 KB PDF

Bölüm Programlama Öğrenci Alımı İş Akışı

231,1 KB PDF

Maaş Hazırlama İş Akışı

225,75 KB PDF

EBYS Evrak İptali İş Akışı

218,35 KB PDF

İş Akış Şeması

46,35 KB DOCX