Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Bilgisayar, Bilisim ve iletişim teknolojilerinin, uygulama, kullanım, bakim ve tamirini sürdürebilecek, gereğinde yönetici ve mühendislerle köprü kurabilecek, uygulama amaclı teknikerler yetiştirilmektir.

Dünyada ve ülkemizde hızla artan bilgisayar teknolojileri konusunda işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, değişen teknolojiye uyum sağlayıp kendini yenileyebilecek, bilgisayar donanım ve yazılımlarını iyi derecede bilen ve kullanabilen bilgisayar teknikerleri yetiştirmektir.

Misyon

Modern Türkiye’nin gereksinim duyduğu bilim, teknoloji gibi alanlarda nitelikli, idealist, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, geliştirici, üretici, insani değerlere saygılı, çevre konusunda duyarlı insan gücünü yetiştirmek, Bilgi ve teknoloji üretmek, kullanmak ve yaymak, sanayi ile işbirliği yaparak teknoloji geliştirmek ve ülke kalkınmasına katkıda sağlamak, çeşitli toplum sorunlarına çözüm bulmak

Vizyon

Bilgisayar Teknolojileri, kendi alanında uluslararası standartlara uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalifiyeli teknik eleman yetiştirme vizyonunu ilke edinmiştir. Ürettiği bilgi ve teknoloji ile yetiştirdiği teknikerlerle, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi, bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeyi ilke edinmiş bir bölüm olmayı görev edinmiştir.