Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Kuruluş ve Tarihçe

             2012 yılında Batman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bağlı olarak açılan Kimya Teknolojisi Programı 1. Ve 2. Öğretime öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamıştır.2018/2019 eğitim öğretim yılında 2. Öğretime öğrenci alınmamıştır.

          Kimya programının amacı, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu programda, matematik, kimyanın temelleri, kimya teknolojisine giriş, kimyasal işlemler, proje, Laboratuvar uygulamaları gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,

• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

             Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Kimya programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ek olarak, programın 1. ve 2. yılında meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. 

            Kimya programında başarılı olabilmek için, matematik ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli, sorumlu, alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, renkler arasındaki ince farkları ayırt edebilen bir kimse olmak gereklidir.

           Kimya programını bitirenlere “Kimya Teknikeri” unvanı verilir. Kimya teknikeri, kimyasal madde üreten fabrika ve atölyelerde, alet ve makineleri çalıştırma, ürünlerin kalitesini kontrol etme gibi görevlerin yürütülmesinde mühendis ile laborant ve işçi arasında köprü işlevi görür.
Kimya teknikeri, tüm kimyasal üretim tesislerinde, sağlık merkezlerinde, çevre ve halk sağlığı araştırma ve geliştirme laboratuarlarında görev alırlar.

Bölüm Başkanının mesajı

Çağdaş teknolojinin oluşmasında en önemli rolü oynayan sektörlerden birisi Kimya alanıdır. Bu alan, Kimya endüstrilerini kapsamaktadır. Bu programda ,Kimya endüstrilerinde üretim yapan işletmelerde ve laboratuvarlarda çalışacak öğrencilere teknikerlik düzeyinde eğitim vererek, sektörde vasıflı işgücü sağlayan ara eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kimya Teknolojisi Programı farklı endüstriyel sektörlerdeki teknik işler için gerekli olan bilgi ve beceriyi öğrencilere kazandırır. Öğrenciler önemli uygulama becerilerini kazanacaklar ve bir kimya teknikeri olarak endüstride karşılaşacakları sorunları çözmek için ihtiyaç duyacakları problem çözme ve eleştirisel düşünme yeteneklerini geliştireceklerdir.